Thư Ngỏ

Kính thưa tang gia quý quyến:

Dẫu biết rằng “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” là quy luật tự nhiên, nhưng vì lòng hiếu thuận chúng ta không khỏi đau lòng mỗi khi có người thân vừa mới qua đời. Đứng trước cảnh “sinh ly tử biệt” đó, ai trong chúng ta cũng điều mong muốn cho người thân của mình được siêu sanh về cõi an lành hoặc chốn thiên đàng, làm những điều lợi lạc có ích nhằm mục đích trợ duyên cho người mất sớm về cõi tịnh.

Trên tinh thần đó, dịch vụ mai táng Tân Mỹ chúng tôi xin được đồng hành cùng tang quyến, tư vấn và hướng dẫn những việc cần làm khi người thân sắp qua đời, sắp xếp chương trình tang lễ dựa trên tinh thần tiến bộ của các tôn giáo đồng thời phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán của dân tộc và xu thế xã hội hiện nay, đảm bảo sự trang nghiêm, thanh tịnh, tiết kiệm, tránh đi những hủ tục lạc hậu, mê tín và lãng phí.

hình ảnh hoạt động

VIDEO